PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost ASEKO, s.r.o. byla založena v roce 1992.
Hlavním výrobním programem společnosti je jemnobublinový a středobublinový provzdušňovací systém. Provzdušňovací systém ASEKO se vyrábí v sedmi základních verzích, včetně verzí vyjímatelných z nádrží bez potřeby vyčerpání obsahu. Variabilita jeho konstrukce umožňuje pokrýt všechny nároky na způsob instalace a provozu provzdušňovacího systému.
Systém ASEKO se dlouhodobě osvědčil v nejtěžších provozních podmínkách, kterými jsou například čištění odpadních vod z potravinářského, papírenského nebo cukrovarnického průmyslu.
Naše společnost se důsledně orientuje na kvalitu, technickou preciznost a komplexnost a současně na cenovou dostupnost výrobků a služeb.

POPIS SYSTÉMU ASEKO

Systém ASEKO byl vyvinut ve společnosti ASEKO, s.r.o., značka i technické řešení systému jsou patentově chráněny.
Systém ASEKO je určen pro provzdušňování aktivačních nádrží biologických čistíren odpadních vod. Dále lze systému využít všude tam, kde je třeba provzdušňovat, sytit kyslíkem, či míchat kapaliny, pro které je jeho použití vhodné.
Základem systému jsou nosné trubky, na kterých jsou rozebíratelným způsobem upevněny jemnobublinové provzdušňovače A-109. Vzduch přiváděný do nosných trubek je rovnoměrně rozdělován k jednotlivým provzdušňovačům.
Membrány provzdušňovačů jsou vyrobeny ze speciální pryže a jsou jemně perforovány. Za provozu systému zabezpečuje membrána vývin jemných bublinek vzduchu, při přerušení provozu spolehlivě brání pronikání vody pod membránu. Systém lze provozovat kontinuálně i přerušovaně.
Provzdušňovače A-109 se vyznačují vysokou účinností vnosu kyslíku do aktivační směsi, odolností proti ucpávání a nízkou tlakovou ztrátou. Tyto hlavní přednosti řeší uživateli provoz aktivace s vysokou hospodárností.
Pro účely, kde převažuje potřeba míchání obsahu nad účinností vnosu kyslíku, je možné osazení provzdušňovačů A-109 S se středobublinovou perforací.
Ke konstrukci systému jsou použity kvalitní, odolné materiály (PVC, PP, PE, speciální pryž, nerez).
Součástí provzdušňovacího systému můžou být podle přání zákazníka rovněž rozvod vzduchu pro provzdušňovací systém z korozivzdorné oceli, zdroje vzduchu a regulační systém.