PEVNĚ KOTVENÉ ROŠTY SYSTÉMU ASEKO

Nosné trubky (6) s provzdušňovači (5) jsou navzájem propojeny do roštu se společným přívodem vzduchu. Pevně kotvené rošty jsou pomocí stavitelných podpěr (7) ukotveny ke dnu nádrže.

Rozvod vzduchu se v místě přívodu vzduchu do roštu vybavuje odbočkou s přírubovým spojem. Vzduch se ke každému roštu přivádí přes uzavírací armaturu (3) spojovací díl (2) a propojovací trubku (4). Spojovací díl je zpravidla umístěn 1 m pod hladinou vody v nádrži a spojuje horní díl přívodu vzduchu k roštu, provedený z korozivzdorné oceli a propojovací trubku (4) z PVC. Uzavírací armatura umožňuje uzavření přívodu vzduchu k příslušnému roštu, při jeho odstavení za provozu zbývající části provzdušňovacího systému.

Každý rošt je vybaven zařízením pro odvod ze vzduchu kondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru (1) je zpravidla po stěně nádrže svedena samostatná trubka do spodu vnitřního prostoru páteřní trubky roštu. Po otevření odvodňovacího uzávěru se za provozu systému vytlačí vnitřním přetlakem vzduchu zkondenzovaná voda z roštu nad hladinu.

Pevně kotvené rošty jsou určeny pro nádrže, kde je výhodné provést společný přívod vzduchu k nosným trubkám s provzdušňovači a pro zakryté nádrže.

Podle tvaru a velikosti nádrže se rošty navrhují v jednostranném nebo oboustranném provedení. Montují se do prázdných nádrží.
Při montáži se rošty stavitelnými podpěrami výškově vyrovnají do vodorovné roviny. Tím jsou eliminovány případné nerovnosti dna nádrže.
Provzdušňovací systém, je možné sestavit z více nezávislých roštů, což umožňuje regulovat vnos kyslíku v jednotlivých částech aktivace.

Pro zvětšení klikněte na obrázek (otevře se v novém okně)