NAVÁDĚNÁ VERZE SYSTÉMU ASEKO

Ke dnu nádrže jsou ukotveny tři naváděcí prvky (9) pro každou nosnou trubku (6) s provzdušňovači (5). Naváděcími prvky jsou vedeny dva prameny naváděcího lana (8). Každý pramen lana je uchycen k jedné stavitelné podpěře (7) nosné trubky, kterou trubka dosedá na dno nádrže. Prostřednictvím obou pramenů naváděcího lana je nosná trubka přitažena ke dnu nádrže. Naváděcí lano je předepnuto a oba jeho prameny jsou v horní části stěny nádrže fixovány v upínači (10). Svislé úseky obou pramenů naváděcího lana (8) mezi dnem nádrže a její horní hranou jsou vedeny v chránící trubce (11), která zabraňuje jejich znečištění.

Rozvod vzduchu se proti osám nosných trubek vybavuje nátrubky s vnějším trubkovým závitem s vodorovnou osou. Vzduch se ke každé nosné trubce přivádí přes kulový uzávěr (3), odpojovací šroubení (2) a propojovací hadici (4). Kulový uzávěr a odpojovací šroubení slouží k uzavření přívodu vzduchu a odpojení propojovací hadice, při vyjímání nosné trubky z nádrže.
Vlastní vyjmutí nosné trubky z nádrže se provádí takto: Po uvolnění upnutí naváděcího lana v upínači dojde působením vztlakové síly ve vodě k vyplavání nosné trubky na hladinu. Z nádrže pak lze trubku ručně vyjmout. Zpětný postup spočívá v umístění nosné trubky na hladinu a v jejím přitažením ke dnu oběma prameny naváděcího lana. Tyto se znovu zafixují v upínači.


Každá nosná trubka je vybavena zařízením pro odvod ze vzduchu zkondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru (1) je vnitřkem propojovací hadice (4) svedena samostatná trubička do spodu vnitřního prostoru nosné trubky. Po otevření odvodňovacího uzávěru se za provozu systému vytlačí vnitřním přetlakem vzduchu zkondenzovaná voda z nosné trubky nad hladinu.
Naváděná verze provzdušňovacího systému ASEKO je určena pro nádrže přístupné z jedné strany (jednostranné osazení) a pro nádrže velkých rozměrů přístupné ze dvou stran (dvoustranné osazení).
Montáž se provádí do prázdných nádrží. Stavitelnými podpěrami se nosné trubky výškově vyrovnají do vodorovné roviny. Tím se eliminují případné nerovnosti dna nádrže.


Za plného provozu čistírny, bez odstavení a vyčerpání aktivace, je možné vyjímání a vracení zpět jednotlivých nosných trubek, ke kontrole, případně k opravě. Po vyjmutí a vrácení nosné trubky zpět, je zcela zachováno její původní výškové nastavení. Vyjímání se provádí ručně (2 pracovníci), bez potřeby zvedacího zařízení.

Pro zvětšení klikněte na obrázek (otevře se v novém okně)