PLOVOUCÍ VERZE SYSTÉMU ASEKO

Nosné trubky (6) s provzdušňovači (5) jsou vyváženy proti vztlakové síle ve vodě pomocí vnitřní zátěže. Každá nosná trubka je prostřednictvím dvou závěsných hadic (7) zavěšena na dutém plováku (8), který plave na hladině vody.
Plováky se zavěšenými nosnými trubkami s provzdušňovači jsou uspořádány v provzdušňovacích liniích. V každé linii jsou plováky vzájemně propojeny a připojeny na rozvod vzduchu pružnou propojovací hadicí (4). Provzdušňovací linie je na rozvod vzduchu připojena buď z jedné nebo z obou stran.
Rozvod vzduchu je pro každou provzdušňovací linii vybaven odbočkou s uzavírací armaturou (3). Vzduch se k nosným trubkám přivádí přes tuto armaturu, propojovací hadicí (4), vnitřní prostory plováků (8) a závěsné hadice (7). Uzavírací armatura slouží k uzavření přívodu vzduchu do provzdušňovací linie.

Každá nosná trubka je vybavena zařízením pro odvod ze vzduchu zkondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru (9), který je umístěn v horní části plováku (8), je vnitřkem jedné závěsné hadice (7) svedena samostatná trubička do spodu vnitřního prostoru nosné trubky. Po otevření odvodňovacího uzávěru se vnitřním přetlakem vzduchu vytlačí zkondenzovaná voda z nosné trubky na hladinu.
Za provozu systému dochází díky bublinkám vzduchu ve vodě k zvětšení objemu vody a k zvýšení hladiny v okolí plováku. Vlivem přirozené nerovnoměrnosti rozdělení bublinek vznikne rozdíl mezi výškami hladin po stranách plováku. Tento rozdíl hladin uvede plovák do pohybu směrem k nižší hladině. K tomuto jevu dochází u plováků v celé provzdušňovací linii, které spolu unáší nosné trubky s provzdušňovači.
K omezení pohybu provzdušňovacích linií do stran slouží vymezovací lanko (2). Lanko je připevněno ke všem plovákům v linii a jeho konce jsou ukotveny na protilehlých stranách (březích) nádrže ke konzolám (1).
Při dojetí provzdušňovací linie do krajní polohy, dojde vlivem setrvačnosti nosné trubky k jejímu výkyvu za úroveň stojícího plováku a tím ke zvýšení hladiny vody na jeho opačné straně. Plováky v celé linii se pak postupně začnou pohybovat opačným směrem do druhé krajní polohy. Pohyb provzdušňovacích linií z jedné krajní polohy do druhé se neustále opakuje bez vzájemné vazby jednotlivých linií mezi sebou.

Plovoucí verze je určena především pro provzdušňování dočišťovacích a stabilizačních nádrží přírodního typu s neupraveným dnem, rybníků, přehradních nádrží, sádek apod. nebo jejich částí. Další plnohodnotné využití nachází v aktivačních, kalových a jiných nádržích a čistírnách odpadních vod při zabezpečení dodávky kyslíku a současného promíchávání jejich obsahu.

Plovoucí verzi lze použít všude tam, kde se vzhledem k tvaru dna a rozměrům nádrže nedá instalovat provzdušňovací systém na její dno. Stejně však je možno ji použít v klasických a stavebně upravených nádržích.
Montáž plovoucí verze se provádí do naplněných nádrží. Hloubka ponoru provzdušňovačů je dána délkou závěsných hadic.
Bez odstavení a vyčerpání nádrže je možné vyjímání a vracení zpět jednotlivých nosných trubek ke kontrole , případně opravě. Po vyjmutí a vrácení nosné trubky zpět, je při zachování délky závěsných hadic zachována i původní hloubka ponoru provzdušňovačů. Vyjímání se provádí ručně z loďky (2 pracovníci).
Díky pohybu provzdušňovacích linií mezi nastavitelnými krajními polohami, je dosaženo celoplošného provzdušňování nádrže a míchání jejího obsahu.

Pro zvětšení klikněte na obrázek (otevře se v novém okně)