STANDARDNÍ VERZE SYSTÉMU ASEKO

Nosné trubky (6) s provzdušňovači (5) jsou vyváženy proti vztlakové síle ve vodě pomocí vnitřní zátěže. Jsou opatřeny podpěrami (7), kterými se ukládají na rovné dno nádrže bez dalšího kotvení.

Rozvod vzduchu se proti osám nosných trubek vybavuje nátrubky s vnějším trubkovým závitem s vodorovnou osou. Vzduch se ke každé nosné trubce přivádí přes kulový uzávěr (3), odpojovací šroubení (2) a propojovací hadici (4). Kulový uzávěr a odpojovací šroubení slouží k uzavření přívodu vzduchu a odpojení propojovací hadice, při vyjímání nosné trubky z nádrže.
Vlastní vyjmutí nosné trubky z nádrže a její vracení zpět, se provádí prostřednictvím zvedacích lan (8).

Každá nosná trubka je vybavena zařízením pro odvod ze vzduchu zkondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru (1) je vnitřkem propojovací hadice (4) svedena samostatná trubička do spodu vnitřního prostoru nosné trubky. Po otevření odvodňovacího uzávěru se za provozu systému vytlačí vnitřním přetlakem vzduchu zkondenzovaná voda z nosné trubky nad hladinu.

Standardní verze je určena zejména pro menší pro nádrže s rovným dnem přístupné ze dvou stran. Standardní verze umožňuje, v případě potřeby, provést montáž do naplněných aktivačních nádrží, jinak se provádí do prázdných nádrží.

Za plného provozu čistírny, bez odstavení a vyčerpání aktivace, je možné vyjímání a vracení zpět jednotlivých nosných trubek, ke kontrole, případně k opravě. Vyjímání se provádí ručně (2 pracovníci), bez potřeby zvedacího zařízení.

Pro zvětšení klikněte na obrázek (otevře se v novém okně)