ZVEDACÍ ROŠTY SYSTÉMU ASEKO

Nosné trubky (6) s provzdušňovači (5) jsou navzájem propojeny do roštu se společným přívodem vzduchu. Nosné trubky jsou vyváženy proti vztlakové síle ve vodě pomocí vnitřních zátěží. Jsou uloženy na nosnících se stavěcími šrouby (7), které dosedají na dno nádrže bez dalšího kotvení.

Rozvod vzduchu se v místě přívodu vzduchu do roštu vybavuje buď nátrubkem s vnějším trubkovým závitem nebo odbočkou s přírubovým spojem. Vzduch se ke každému roštu přivádí přes uzavírací armaturu (3), odpojovací díl (2) a propojovací trubku (4). Propojovací trubka je provedena ohebná nebo pevná. Uzavírací armatura a odpojovací díl slouží k uzavření přívodu vzduchu a odpojení propojovací trubky, při vyjímání zvedacího roštu z nádrže. Uzavírací armatura dále umožňuje uzavření přívodu k příslušnému roštu, při jeho odstavení za provozu zbývající části provzdušňovacího systému.

Vlastní vyjmutí zvedacího roštu z nádrže a jeho vrácení zpět, se provádí prostřednictvím zvedacích lan (8). Každý rošt je vybaven zařízení pro odvod ze vzduchu zkondenzované vody. Od odvodňovacího uzávěru (1) je vnitřkem propojovací trubky (4) svedena samostatná trubička do spodu vnitřního prostoru roštu. Po otevření odvodňovacího uzávěru se za provozu sytému vytlačí vnitřním přetlakem vzduchu zkondenzovaná voda z roštu nad hladinu.

Zvedací rošty jsou určeny pro nádrže dosažitelné zvedacím zařízením (autojeřábem) a pro nádrže, kde je výhodné provést společný přívod vzduchu k nosným trubkám s provzdušňovači.

Zvedací rošty umožňují, v případě potřeby, provést montáž do naplněných aktivačních nádrží. Za plného provozu čistírny, bez odstavení a vyčerpání aktivace, je možné jejich vyjímání ke kontrole, případně opravě a vracení zpět do nádrží. Vyjímání se provádí zvedacím zařízením (autojeřábem). Zvedací rošty se stavěcími šrouby na nosnících výškově vyrovnají do vodorovné roviny. Tímto jsou eliminovány případné nerovnosti dna nádrže.
Provzdušňovací systém, sestavený z více nezávislých roštů umožňuje regulovat vnos kyslíku v jednotlivých částech aktivace.

 

Pro zvětšení klikněte na obrázek (otevře se v novém okně)