ASEKO s.r.o.

System ASEKO został opracowany przez firmę ASEKO s.r.o. , znak i techniczne rozwiązanie chronione są patentem. System przeznaczony jest do napowietrzania reaktorów w procesach biologicznego oczyszczania ścieków. Ponadto system można stosować wszędzie tam gdzie zachodzi potrzeba wprowadzania tlenu czy mieszania zawartości zbiorników , a użycie go jest ze względów technicznych wygodne. Podstawą systemu są rurociągi (zwane rurociągami nośnymi) , na których w sposób umożliwiający łatwy demontaż , zainstalowane są dyfuzory (membrany) drobno pęcherzykowe typu A-109. Powietrze doprowadzone do nośnych rurociągów jest równomiernie rozdzielane na poszczególne membrany. Membrany dyfuzorów wykonane są ze specjalnej drobno perforowanej gumy. Podczas pracy systemu zabezpieczają one tworzenie się drobnych pęcherzyków powietrza , a przy zatrzymaniu pracy chronią przed przedostawaniem się wody do rurociągów powietrznych. System można więc bezproblemowo eksploatować w sposób ciągły jak i przerywany.
Dyfuzory A-109 charakteryzują się wysoką sprawnością natleniania , odpornością na zatykanie i niskimi stratami ciśnienia. Właściwości te pozwalają na eksploatację reaktorów napowietrzanych z wysoką sprawnością. W zastosowaniach , gdzie efekt mieszania jest nadrzędny w stosunku do efektu natleniania , można używać dyfuzory typu A-109S z perforacją średnio pęcherzykową.
Do konstrukcji systemu używane są wysokiej jakości materiały (PVC , PP , PE , specjalna guma , stal nierdzewna).