MONTOWANA NA STAŁE WERSJA SYSTEMU ASEKO

Rurociągi nośne (6) z dyfuzorami (5) są za pomocą regulowanych podpór (7) przymocowane na stałe do dna zbiornika.
Rurociąg rozdzielający sprężone powietrze wyposaża się (w osiach rurociągów nośnych) w króćce przyłączeniowe (nyple) z gwintem zewnętrznym. Powietrze z rozdzielacza doprowadzane jest do każdego nośnego rurociągu poprzez zawór kulowy (3) , śrubunek (2) i wąż doprowadzający (4). Zawór kulowy ze śrubunkiem służą do odcięcia dopływu powietrza i odłączenia węża doprowadzającego od rozdzielacza powietrza przy wyjmowaniu rurociągu nośnego ze zbiornika.


Każdy rurociąg nośny wyposażony jest w instalację do usuwania skondensowanej wody. Od zaworu odwadniającego (1) wewnątrz węża doprowadzającego (4) poprowadzony jest niezależny wąż odwadniający , aż do dolnej przestrzeni rurociągu nośnego. Po otworzeniu zaworu odwadniającego w trakcie pracy systemu skondensowana woda zostaje wytłoczona z rurociągu nośnego ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie.

Wersja montowana na stałe przeznaczona jest przede wszystkim do zbiorników zakrytych , lub innych zbiorników , w których zastosowanie wersji wyciągalnej jest niemożliwe lub zbędne.

Montaż prowadzi się w opróżnionych zbiornikach. Regulowanymi podporami wyrównuje się położenie rurociągów nośnych do jednego poziomu , eliminując w ten sposób ewentualne nierówności dna zbiornika.