PODNOSZONE RUSZTY SYSTEMU ASEKO

Rurociągi nośne (6) z dyfuzorami (5) są wzajemnie połączone w jeden ruszt ze wspólnym rurociągiem rozprowadzającym powietrze. Rurociągi nośne są odpowiednio wyważone (dociążone) w celu zrównoważenia sił wyporu wody. Są one swobodnie osadzone na dnie zbiornika na regulowanych podporach (7) bez dodatkowego mocowania do dna.

Rurociąg rozdzielający sprężone powietrze w miejscu dopływu powietrza do rusztu wyposaża się albo w króciec przyłączeniowy z gwintem zewnętrznym lub w odejście boczne z przyłączem kołnierzowym. Powietrze do każdego rusztu doprowadza się przez zawór odcinający (3) , element rozłączny - śrubunek lub przyłącze kołnierzowe (2) i przewód doprowadzający (4). Przewód doprowadzający wykonywany jest jako elastyczny lub sztywny. Zawór kulowy z elementem rozłącznym służą do odcięcia dopływu powietrza i odłączenia węża doprowadzającego od rozdzielacza powietrza przy wyjmowaniu rusztu ze zbiornika. Zawory odcinające umożliwiają także wyłączanie poszczególnych rusztów z pracy.

Wyjmowanie rusztu ze zbiornika i ponowne jego wprowadzanie na dno prowadzi się za pomocą linek (8). Każdy ruszt wyposażony jest w instalację do usuwania skondensowanej wody. Od zaworu odwadniającego (1) wewnątrz węża doprowadzającego (4) poprowadzony jest niezależny wąż odwadniający , aż do dolnej przestrzeni rusztu. Po otworzeniu zaworu odwadniającego w trakcie pracy systemu skondensowana woda zostaje wytłoczona z rusztu ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie.

Ruszty podnoszone są przeznaczone dla zbiorników , przy których istnieje możliwość manipulacji urządzeniami podnośnikowymi (dźwigi samojezdne, itp.). W przypadku konieczności istnieje możliwość dokonania montażu rusztów do napełnionych zbiorników.

Poszczególne ruszty można wyjmować i ponownie wprowadzać na dno przy pełnej pracy oczyszczalni , bez konieczności odstawiania z pracy i opróżniania reaktorów napowietrzanych. Wyjmowanie prowadzi się za pomocą urządzeń dźwigowych. Regulowanymi podporami wyrównuje się położenie rusztów do jednego poziomu, eliminując w ten sposób ewentualne nierówności dna zbiornika.

System napowietrzania zestawiony z większej ilości niezależnych rusztów umożliwia regulację wprowadzania powietrza w różnych częściach zbiornika.