WERSJA "NAWLEKANA" SYSTEMU ASEKO

Do dna zbiornika mocowane są po trzy elementy przelotowe (tzw. przelotki) (9) dla każdego nośnego rurociągu (6) z dyfuzorami (5). Poprzez przelotki poprowadzone są dwie linki prowadzące (8). Każda z linek przymocowana jest do jednej podpory (7) zespolonej z rurociągiem nośnym. Za pośrednictwem obu linek podpory z rurociągiem nośnym są dociągane do dna zbiornika. Linki prowadzące pozostają naciągnięte i zabezpieczone w górnej części zbiornika zaciskiem (10).

Rurociąg rozdzielający sprężone powietrze wyposaża się (w osiach rurociągów nośnych) w króćce przyłączeniowe (nyple) z gwintem zewnętrznym. Powietrze z rozdzielacza doprowadzane jest do każdego nośnego rurociągu poprzez zawór kulowy (3) , śrubunek (2) i wąż doprowadzający (4). Zawór kulowy ze śrubunkiem służą do odcięcia dopływu powietrza i odłączenia węża doprowadzającego od rozdzielacza powietrza przy wyjmowaniu rurociągu nośnego ze zbiornika.
Wyjmowanie rurociągu nośnego ze zbiornika prowadzi się następująco: Po uwolnieniu linek prowadzących z zacisku dochodzi pod wpływem sił wyporu do wypłynięcia rurociągu nośnego na powierzchnię reaktora. Z powierzchni reaktora rurociąg nośny wyjmujemy ręcznie. Przy wprowadzaniu rurociągu nośnego na dno postępujemy odwrotnie. Umieszczamy rurociąg nośny na powierzchni wody i ściągamy na dno za pomocą linek prowadzących. Naciągnięte linki zabezpieczamy ponownie zaciskiem.Każdy rurociąg nośny wyposażony jest w instalację do usuwania skondensowanej wody. Od zaworu odwadniającego (1) wewnątrz węża doprowadzającego (4) poprowadzony jest niezależny wąż odwadniający , aż do dolnej przestrzeni rurociągu nośnego. Po otworzeniu zaworu odwadniającego w trakcie pracy systemu skondensowana woda zostaje wytłoczona z rurociągu nośnego ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie.
Poszczególne rurociągi nośne można (w celach kontrolnych lub ewentualnej naprawy) wyciągać i ponownie wprowadzać na dno zbiornika podczas pełnej pracy oczyszczalni , bez konieczności wyłączania i opróżniania komór napowietrzanych.. Po wyjęciu i ponownym wprowadzeniu na dno , rurociąg nośny zachowuje swoje pierwotnie nastawione położenie. Manipulacje prowadzi się ręcznie (przez 2 pracowników) bez potrzeby używania urządzeń podnośnikowych.


Poszczególne rurociągi nośne można (w celach kontrolnych lub ewentualnej naprawy) wyciągać i ponownie wprowadzać na dno zbiornika podczas pełnej pracy oczyszczalni , bez konieczności wyłączania i opróżniania komór napowietrzanych.. Po wyjęciu i ponownym wprowadzeniu na dno , rurociąg nośny zachowuje swoje pierwotnie nastawione położenie. Manipulacje prowadzi się ręcznie (przez 2 pracowników) bez potrzeby używania urządzeń podnośnikowych.