WERSJA "STANDARDOWA" SYSTEMU ASEKO

Rurociągi nośne (6) z dyfuzorami (5) są odpowiednio wyważone (dociążone) w celu zrównoważenia sił wyporu wody. Wyposażone są w podpory (7) , na których układa się je swobodnie na równym dnie bez dodatkowego mocowania.

Rurociąg rozdzielający sprężone powietrze wyposaża się (w osiach rurociągów nośnych) w króćce przyłączeniowe (nyple) z gwintem zewnętrznym. Powietrze z rozdzielacza doprowadzane jest do każdego nośnego rurociągu poprzez zawór kulowy (3) , śrubunek (2) i wąż doprowadzający (4). Zawór kulowy ze śrubunkiem służą do odcięcia dopływu powietrza i odłączenia węża doprowadzającego od rozdzielacza powietrza przy wyjmowaniu rurociągu nośnego ze zbiornika. Wyjmowanie rurociągów nośnych ze zbiornika i ich powrotne wprowadzanie prowadzi się za pośrednictwem linek podnoszących (8).

Każdy rurociąg nośny wyposażony jest w instalację do usuwania skondensowanej wody. Od zaworu odwadniającego (1) wewnątrz węża doprowadzającego (4) poprowadzony jest niezależny wąż odwadniający , aż do dolnej przestrzeni rurociągu nośnego. Po otworzeniu zaworu odwadniającego w trakcie pracy systemu skondensowana woda zostaje wytłoczona z rurociągu nośnego ciśnieniem sprężonego powietrza w układzie.

Wersja standardowa przeznaczona jest do mniejszych zbiorników z równym dnem dostępnych z dwóch stron. W wersji tej , w razie potrzeby możliwy jest montaż do napełnionych zbiorników. Standardowo montaż przeprowadza się w opróżnionych zbiornikach.


Poszczególne rurociągi nośne można (w celach kontrolnych lub ewentualnej naprawy) wyciągać i ponownie wprowadzać na dno zbiornika podczas pełnej pracy oczyszczalni , bez konieczności wyłączania i opróżniania komór napowietrzanych. Manipulacje prowadzi się ręcznie (przez 2 pracowników) bez potrzeby używania urządzeń podnośnikowych.